HFT สุดฮ็อต!!! ติดโผเข้าคำนวณดัชนี sSET สะท้อนพื้นฐานแกร่ง

“บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ฉายแววโดดเด่นต่อเนื่อง ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีในรอบใหม่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567) โดย HFT ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี sSET กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด สะท้อนพื้นฐานแข็งแกร่ง และแนวโน้มผลการดำเนินงานเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

- Advertisement -