ATLAS ENERGY Give A Gift ส่งต่อความรัก และความห่วงใย จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา พร้อมอบรม Safety Junior ส่งมอบความปลอดภัยเต็มแมกซ์ กับ ก๊าซหุงต้มพีที

ATLAS ENERGY Give A Gift ส่งต่อความรัก และความห่วงใย จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา พร้อมอบรม Safety Junior ส่งมอบความปลอดภัยเต็มแมกซ์ กับ ก๊าซหุงต้มพีที

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ กิจกรรม ATLAS Energy “GIVE A GIFT” ส่งต่อการให้ มอบความสุขเพื่อน้อง เชื่อมโยงความสุขจากการให้ของ “พี่ๆแอตลาส เอ็นเนอยี” ส่งต่อให้กับน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ กับกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา และกิจกรรมอบรม “เซฟตี้รุ่นเยาว์” (Safety Junior) ในหัวข้อ “ด้วยรักและห่วยใย ปลอดภัยเต็มแมกซ์ กับ ก๊าซหุงต้มพีที” เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย พร้อมกิจกรรมปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ “How to ทิ้ง” ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเกมส์ สันทนาการ กับน้องๆมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมเสื้อ Safety Junior  และมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์,อุปกรณ์การเรียน, และถังขยะแยกประเภทให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสีจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผู้นำนวัตกรรมด้านสีแบบครบวงจร ร่วมถ่ายทอดผลงานภาพวาดของน้องๆ ที่ชนะการประกวดเพ้นท์ลงบนกำแพงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที สาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้งานถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนสุขสวัสดิ์ และผู้ที่สัญจรไปมาได้พบเห็นอีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งต่อกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นก้าวแรกในการปลูกฝังความรู้เรื่องความปลอดภัย พร้อมส่งต่อการให้ สร้างความรอยยิ้มและความสุข ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

- Advertisement -