บล.กรุงศรีฯ: 

🏢KSS Strategist Comment : WHA Update  

Key takeaways

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

〽️1.) CF ที่ slip ไปปีหน้าทั้งหมด 2.1 -2.2 พันลบ. (1 พันล้านบาทปีนี้ (WHA) และ 1 พันล้านบาทปีหน้า (GCL))

〽️2. ) Liquidity ไม่น่ามีปัญหา เพราะได้เงินกู้จากธนาคาร 7 พันล้านบาท มา finance Green logistic ภายใน 1-2 เดือน และอดบ. ต่ำ ใกล้เคียงกับหุ้นกู้  (อดบ. เฉลี่ยล่าสุด <3.2% ใกล้เคียง 4Q23 ที่ 3.1%)

〽️3.) WHA จะเสนอทรัพย์นี้ให้ WHART อีกครั้ง  ถ้าไม่สำเร็จจะเลือกทางเลือกอื่น เช่น ตั้งกอง REIT ใหม่ในประเทศ, ตั้งกอง REIT ใหม่ในต่างประเทศ, private REIT   ถ้าเลือกขายให้ WHART transaction น่าจะเกิดขึ้น ธค. 2025 แต่ถ้าทางเลือกอื่นจะเกิดก่อน ธค. 2025

〽️4. ถ้าอัตราดอกเบี้ยปีหน้าลดลง ราคาประเมินอาจเพิ่มขึ้น  WHA อาจจะขายทรัพย์นี้ในราคาเดิม 4.3 พันลบ. หรืออาจจะคง 10% premium จากราคาประเมิน ยังไม่ตัดสินใจ

Recommend  : เราคงความคิดเห็นตามเดิม  ราคาหุ้นที่ปรับลดลง  เป็นโอกาสให้ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6 บาท

- Advertisement -