บล.โนมูระ พัฒนสิน : PROPERTY แนะนำ NEUTRAL

PROPERTY (NEUTRAL) คำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุม COVID-19

มุมมอง slightly negative ต่อการปิดสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานอย่างน้อย 30 วัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะกระทบต่อแผนการก่อสร้างให้ชะลอออกไปอย่างน้อย 1 เดือน
มองผลกระทบต่อตลาด condo มากกว่าตลาดแนวราบ เพราะเข้าข่ายการต้องหยุดก่อสร้างตามประกาศข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่การสร้างบ้านแนวราบผลกระทบจำกัดกว่า เพราะเป็น site ขนาดเล็ก และไม่เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้มองยังมีโอกาสก่อสร้างได้ (ถ้าอิง lockdown รอบแรก site แนวราบยังก่อสร้างได้ ในขณะที่ condo ถูกชะลอการสร้าง)

สำหรับโครงการแนวราบยังมี stock เหลือขายโดยเฉลี่ยราว 1-2 เดือน ของแต่ละ developer ทำให้ถ้าหากถูกปิด 1 เดือน ยังกระทบไม่มาก แต่ถ้า condo ถูกชะลอการก่อสร้าง 1 เดือน จะกระทบแผนการก่อสร้างทั้งโครงการให้ช้าลง โดยเฉพาะ condo ที่จะรอโอนใน 4Q21F ที่อาจเสร็จไม่ทันภายในปี

ปี 2021F มี condo ใหม่รอโอน 21 โครงการ มูลค่ารวม 58.6 พันลบ. โดยเฉพาะรอโอนใน 4Q21F อยู่ที่ 21% ของมูลค่ารวม หรือราว 12.1 พันลบ.

โดย PSH มีโอกาส downside จากประเด็นนี้มากสุด เพราะมี condo รอโอนใน 4Q21F มากสุดที่ 8.9 พันลบ. (5 โครงการ) รองลงมาเป็น LPN จำนวน 1.7 พันลบ. (1 โครงการ) และ SIRI จำนวน 1.5 พันลบ. (1 โครงการ) ตามลำดับ

แต่เนื่องจากเราใส่ประมาณการยอดโอน condo ที่จะเสร็จใน 4Q21F ไม่มาก ผลกระทบต่อประมาณการกำไรสุทธิ 2021F ของ PSH, LPN และ SIRI จะอยู่ที่ 5%, 4% และ 2% จากเดิม ตามลำดับ (โดย assumption ของเราคือโอนแค่ 50% จากประมาณการยอดโอนเดิมใน condo ที่เสร็จใน 4Q21F ของเรา)

เรากังวลประเด็นหลังจากนี้มากกว่า เพราะเริ่มเห็นผลการหมุนคนงานไม่ทันในบางบริษัท โดยถ้าสถานการณ์ลากยาวกว่าคาด ยิ่งกดดันการโอนปี 2021F ให้มีโอกาส downside มากขึ้น จากประมาณการกำไรสุทธิกลุ่มฯ ปี 2021F ของเราอยู่ที่ 26.8 พันลบ. ซึ่งโตไม่มาก 8% y-y

เราคาดผลกระทบดังกล่าวจะเริ่มเห็นในการโอนและกำไรสุทธิใน 3Q21F เป็นต้นไป (ในขณะที่ใน 2Q21F คาดผลกระทบยังไม่ชัดนัก โดย condo ที่มีแผนโอนใน 2Q21 ของทั้ง AP, LH, SIRI และ SPALI จำนวน 5 โครงการ ทุกตัวโอนได้ตามแผน) รวมถึงอาจกระทบไปถึงแผนเปิดโครงการใหม่ใน 3Q21F โดยเฉพาะ condo ให้ต้องชะลอออกไป

- Advertisement -