เดินหน้ารุกธุรกิจอาหารสัตว์ มั่นใจทิศทางธุรกิจเริ่มฟื้น 

PPPM เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นยังคงเชื่อมั่นในธุรกิจ เตรียมรับเงิน 137 ล้านบาท นำมาหมุนเวียนในธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และชำระหนี้การค้า

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จำนวน 1,376.13 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 นั้น ผลปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นแสดงความเชื่อมั่นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 137.61 ล้านบาท

 วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหลัก ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ และชำระหนี้การค้าบางส่วน เพื่อให้มีปัจจัยการผลิต  เป็นผลให้บริษัทฯ เดินหน้าผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิต หนุนให้ยอดขายของบริษัทฯ ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ที่กระทบต่อกำลังการซื้อ และภาคส่งออกลดลงก็ตาม  แต่ด้วยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประเทศและปริมาณการบริโภคยังคงมีอยู่ 

ขณะเดียวกันได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่สามารถสร้างมูลค่าการขายในตลาดจากประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์มากกว่า 34 ปี ทำให้สินค้าและบริการได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

- Advertisement -