บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 1.7 พันล้านบาท (+15.2%QoQ,- 14.5%YoY) กำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ มาจากยอดขายที่เติบโตได้ราว 5%QoQ กำไรที่ลดลง YoY มาจากฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงใน 2Q63
  • หากกำไรออกมาตามคาด กำไร 1H64 จะคิดเป็น 35% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2564 ท่ี 9.2 พันล้านบาท (+35% YoY)

Our view

  • เราคงประมาณการและปรับไปใช้ราคาเหมาะสมกลางปี 2565 ท่ี 414 บาทต่อหุ้นอิง PER52.7x (+2SDของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5ปี)
  • เราปรับราคาแนะนำเป็น “ขาย” ราคาหุ้นที่ระดับ +/-584 บาทต่อหุ้น คิดเป็น PER64 ถึง 79x บนประมาณการกำไรของเราท่ีอาจมี Downside Risk ทำให้หุ้นไม่มี Upside Risk ในมุมมองของเรา

 

- Advertisement -