บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 46 ลบ. (+41.1%QoQ, +11.0%YoY) จากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนหลังเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยวและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อจากทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่
  • โรงงานใหม่สำหรับผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน (RDE) เสร็จในปลาย 2Q64 และจะเริ่มรับรู้รายได้เต็มไตรมาสใน 3Q64
  • ปี 2565 คาดทำ New High ต่อ จากสินค้ากลุ่ม RDE และมี Upside จากธุรกิจกัญชงที่ปัจจุบันรอเพียงใบอนุญาตปลูกจาก อย.

Our view

  • ยังคงมุมมองบวกต่อผลดำเนินการในระยะยาวของ SUN คาด 2H64 จะเติบโตได้ YoY ในทุกไตรมาสที่เหลือของปีจากรายได้กลุ่ม RDE และค่าเงินบาทเทียบดอลลารส์หรัฐอ่อนตัว YoY
  • ปรับประมาณการกำไรและปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” อิงวิธี PER ท่ี 20 เท่า ได้ราคาเป้าหมายสิ้น 2Q65 ท่ี 8.00 บาทต่อหุ้น
- Advertisement -