บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 498 ล้านบาทชะลอตัว -6%QoQ จากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่ลดลง QoQ และ -2%YoY จากค่าการตลาดท่ีคาดลดลงเป็น 1.83 บาทต่อลิตรจาก 2.04 บาทต่อลิตรใน 2Q63
  • ปรับประมาณการปี 2564 ลง 6% เป็น 1,895 ล้านบาท (+2% YoY) เพื่อแสดงถึงผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของCOVID-19 จากรัฐบาล
Our view

  • ปรับลดราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ลงเป็น 22.50 บาทอิง PER2564 ท่ี 20x มี Upside Gain +29.3%
  • ราคาเหมาะสมมี Upside เพิ่มเติมจากแผนการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยงข้องกับกัญชา-กัญชงเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงแผนการนำธุรกิจ LPG เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 1Q65
- Advertisement -