บล.เคจีไอ:

GFPT ประมาณการ 2Q64F: แนวโน้มดีขึ้นใน 2H64-2565F

Event

กลับมาศึกษาหุ้น GFPT อีกคร้ัง และประมาณการกำไร 2Q64

Impact

กำไรสุทธิใน 2Q64 จะลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ เราคาดว่ารายได้ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 3.40 พันล้านบาท (+2.3%YoY, +3.0%QoQ) โดยยอดขายในประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ เนื่องจากราคาไก่เฉลี่ยใน 2Q64 เพิ่มข้ึนเป็น 33.00 บาท/กก. จาก 31.20 บาท/กก. ใน 1Q64 อย่างไรก็ตาม อานิสงส์จากราคาที่สูงข้ึนจะถูกหัก ล้างไปกับรายได้จากการขายอาหารสัตว์ที่ลดลงตามยอดการผลิตหมูในประเทศที่ลดลง เราคาดว่ารายได้จากการส่งออกจะยังไม่ฟื้นตัวดีข้ึนมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดในด้านกำลังการผลิตหลังจากท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานของบริษัท ในปี 2562 ในขณะเดียวกันเราคาดว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะยังคงกดดัน GPM โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองนำเข้า ซึ่งราคาเฉลี่ยใน 2Q64 เพิ่มข้ึนเป็น 18.40 บาท/กก. จาก 13.10 บาท/กก. ใน 2Q63 และ 18.20 บาท/กก. ใน 1Q64 เราคาดว่า GPM จะเพิ่มข้ึนเล็กน้อย QoQ เป็น 10.0% จาก 9.5% ใน 1Q64 แต่ยังต่ำกว่า 14.3% ใน 2Q63 อย่างมาก ดังนั้นเราจึงคาดว่ากำไรสุทธิจะลดลง 57.4% YoY เหลือ 95.0 ล้านบาท แต่เพิ่มข้ึน 56.7% QoQ จากฐานกำไรที่ต่ำเพียง 60.6 ล้านบาทใน 1Q64

คาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง HoH ใน 2H64
เราเชื่อว่ากำไรสุทธิของ GFPT ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q64 และจะดีข้ึน QoQ ในช่วง 2Q64-4Q64F เนื่องจาก i) กำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่จะเพิ่มข้ึนเป็น 30,000 ตัน /ปี (จาก 12,000 ตัน /ปี) ตั้งแต่ปลาย 3Q64 ii) GPM ดีข้ึนจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง iii) คาดว่าการส่งออกไก่จะเร่งตัวข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ iv) อุปสงค์ในประเทศที่ดีข้ึนช่วยหนุนราคาไก่ เราคาดว่ากำไรสุทธิของ GFPT ใน 2H64 จะอยู่ที่ 484.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึนถึง 211% HoH คิดเป็น 76.9% ของประมาณการกำไรปีน้ี ของเราที่ 630.1 ล้านบาท นอกจากน้ี ผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2565 โดย เราคาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มข้ึนถึง 86.5%YoY เป็น 1.18 พันล้านบาท

Valuation & action

เรากลับมาศึกษาหุ้น GFPT อีกคร้ัง ด้วยคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายปี 2565F ที่ 14.20 บาท อิงจาก PER ที่ 15.2x (PER เฉลี่ยระยะยาว +0.5 S.D.) เราเชื่อว่าหุ้น GFPT สมควรจะซื้อขายที่ระดับสูงกว่า PER เฉลี่ย เนื่องจาก GFPT กำลังเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตรอบใหม่ของกำไรจากการขยายกำลังการผลิตซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก

Risks ต้นทุนอาหารสัตว์แพง, เศรษฐกิจโลกถดถอย, ราคาไก่ผันผวน

Price as of 20 Jul 2021: 11.40

12M target price (Bt/shr): 14.20

Unchanged/Revised up(down)(%): N.A.

Upside/downside (%): 24.90

 

- Advertisement -