แรงกดดันในระยะสั้นสร้างโอกาสในการซื้อ

เราคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะล่าช้าออกไปอีก 3-6 เดือน มองราคาหุ้นไม่น่ามีดาวน์ไซด์ หลังจากทั้งกลุ่มร่วง 18% นับตั้งแต่สิ้นไตรมาส 1/64 แม้ผู้ติดเชื้อโควิดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ภาคธุรกิจต่าง ๆ เริ่มฟื้นตัว อาทิ ส่งออก (เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและค่าเงินบาทที่อ่อนค่า) ภาคขนส่ง (อีคอมเมิร์ซ) และสินค้าโภคภัณฑ์ (รายได้ภาคเกษตรท่ีดี) กิจกรรมตลาดทุนยังหนุนการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง YoY ในครึ่งปีแรกเรามองเป็นโอกาสสะสม หุ้น เมื่อราคาอ่อนตัว หุ้นเด่น ของเรา คือ KBANK และ TISCO

ต้นทุนสินเช่ือลดหนุนกำไรต่อหุ้น 2Q64 เติบโต 55%YoY

ธนาคารส่วนใหญ่รายงานการเติบโตของกำไรท่ีแข็งแกร่ง YoY ยกเว้น TTB เนื่องจากต้นทุนสินเช่ือที่ลดลงและรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/64 กำไรสทุธิลดลง 9%QoQ มาอยู่ที่ 3.57 หมื่นล้านบาท เนื่าองจากค่าธรรมเนียมท่ีลดลงจากตลาดทุนและประกัน bancassurance ตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ NIM และคุณภาพสินทรัพย์ดีกว่าท่ีคาดในครึ่งปีแรก แต่ดูท้าทายในครึ่งปีหลังจากการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

คาดแบงก์เสนอปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวลดเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้

เราระมัดระวังแนวโน้มเศรษฐกิจและ คาดว่าคุณภาพสินทรัพย์จะอ่อนแอ ในแง่ของ NPLs ต้นทนุสินเชื่อและสัดส่วนสินเชื่อภายใต้มาตรการบรรเทาหนี้ในครึ่งปีหลังที่คาดจะสูงขึ้น จำกัดการเคลื่อนไหวท่ียืดเยื้อชะลอการฟื้นของการบริโภคภายในประเทศ และต้องใช้เวลานานกว่าท่ีภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเต็มที่ เราคาดว่าธนาคารจะเสนอการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะได้รับประโยชน์จากการออกตัวของ NPL และต้นทุนสินเชื่อที่คงท่ี แต่ก็จะมาพร้อมกับ NIM ท่ีอ่อนตัวลง

NPL ส่วนใหญ่ มาจากลูกค้าท่ีออกจากโครงการบรรเทาหนี้ก่อนหน้า ตั้งสำรองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ NPL ใหม่

เราคาดว่า NPL จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น แต่ไม่เห็นสัญญาณที่น่าตกใจในคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคาร เผยว่า NPLs ที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกมาจากลูกค้าที่ออกจากโครงการบรรเทาหนี้ก่อนหน้านี้ ซึ่งต้องการการตั้งสำรองน้อยกว่า NPL ใหม่ เราคาดต้นทุน เครดิตที่ 1.4-1.6% ในปี 2564-2566 เทียบกับ 1.9% ในปี 2563 และคาดว่ารายรับของภาคธุรกิจจะเติบโต 22%/10% ในปี2564/2565 จากที่ ธปท. จำกัดการจ่ายเงินปันผล เราคาดว่า ROE น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 6.9% ในปี 2564 จาก 5.9% ในปี 2563

- Advertisement -