บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติใน 2Q64 ท่ี 509 ล้านบาท (+4% QoQ, +35% YoY) ได้แรงหนุนจากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าลงทุนใน 3Q63 และการไม่ประสบภัยแล้งหนุนค่า CF ให้สูงขึ้น QoQ และ YoY
  • แนวโน้มกำไรปกติใน 3Q64 โตต่อเนื่อง QoQ จากการเข้าสู่ High Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวและการฟื้นตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานลมตามปัจจัยฤดูกาล

Our view

  • คงประมาณการปี 2564 ท่ี 2,224 ล้านบาท (+14%YoY) การรับรู้รายได้ของการโรงไฟฟ้าที่ลงทุนในปีก่อนแบบเต็มปีและการ COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 3 โครงการในญี่ปุ่นในช่วง 2H64
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ท่ี 19.00 บาท ต่อหุ้น มี Upside 31.9%โดยมี Upside จากการเข้าลงทุนในธุรกิจ Flow Battery ที่มีโอกาสเติบโตสูงและการทำ M&A โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
- Advertisement -