บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • รายงานกำไรปกติ 2Q64 อยู่ท่ี 1.43 พันล้านบาท (-4.9% QoQ, -29.4% YoY) ต่ำกว่าที่เราคาด 17% และต่ำกว่าที่ตลาดคาด 5% จาก Selling Expense และ R&D Cost ที่สูงกว่าคาด
  • กำไร 1H64 คิดเป็นเพียง 32% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2564 ทำให้ประมาณการของเรามี Downside Risk

Our View

  • เราคงประมาณการและราคาเหมาะสม กลางปี 2565 ท่ี 414 บาท ต่อหุ้น อิง PER 52.7x (+2SD ของค่า เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)
  • เราคงคำแนะนำ “ขาย” ราคาหุ้นที่ระดับ +/-584 บาทต่อหุ้น คิดเป็น PER64 ถึง 78x บนประมาณการที่มี  Downside Risk ทำให้หุ้นไม่มี Upside ในมุมมองของเรา
- Advertisement -