บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 407 โต 28%YoY จากโรงไฟฟ้าโซลาร์พี่เพิ่มขึ้นทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นในประเทศแรงลมดีกว่าปีก่อน
  • เราปรับประมาณการกำไรธุรกิจกัญชงหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารในงาน Corporate day วันที่ 5ก.ค. ที่ผ่านมา เรายังประมาณการแบบ Conservative กว่าเป้าหมายของบริษัทได้มูลค่าเหมาะสมสิ้น 2Q65 เพิ่มขึ้นเป็น 6.25 บาท

Our View

  • เราคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ GUNKUL
  • แม้ราคาหุ้น Outper form ตลาดแต่ยังมี PER64-65 เพียง 20 และ 13 เท่าตามลำดับ ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยกันแต่ต่ำมาก หากเทียบกับผู้ประกอบการธุรกิจกัญชงอื่น ซึ่งจะกลายเป็นรายได้หลักของบริษัทใน 2–3 ปีขา้งหน้า และเป็นผู้ประกอบการที่มีความชัดเจนและแผนการลงทุนในธุรกิจนี้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ
- Advertisement -