บล.เคจีไอ:

Siam Future Development ประมาณการ 2Q64F: คาดกำไรปกติจะลดลง QoQ

Event

ประมาณการ 2Q64, อัพเดตแนวโน้มของบริษัทและปรับลดคำแนะนำ

lmpact

ผลประกอบการใน 2Q64 จะไม่น่าตื่นเต้น

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ SF ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 204 ล้านบาท (เพิ่มข้ึน YoY แต่ลดลง 29.3% QoQ) โดยผลประกอบการท่ีดีข้ึน YoY จะหนุนจาก equity income เพิ่มข้ึนจากบริษัทลูก (ได้แก่ Petchkasem Power Center, Ekkamai Lifestyle Center, Siam Future Property, Ratchayothin Avenue) ตามแนวโน้ม ธุรกิจท่ีดีข้ึนตั้งแต่ 2H63 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 2Q64 จะแผ่วลง QoQ เนื่องจาก COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสามตั้งแต่เดือนเมษายน เราคาดว่ารายได้ของ SF ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 245 ล้านบาท (+44.3%YoY, -10.0%QoQ) โดยผลประกอบการที่ดีข้ึน YoY จะมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q63 ซึ่งมีการปิดบริการ community mall ของบริษัทไปบางส่วนจากมาตรการของรัฐบาลในการคุม COVID-19 ระลอกแรก อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64 จะอยู่ที่ 58.0% ลดลงจาก 68.5% ใน 2Q63 และ 60.2% ใน 1Q64 สำหรับในระยะต่อไปเราคาดว่าผลประกอบการใน 3Q64 ของบริษัทจะแผ่วลงทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากมีการปิดร้านค้าใน community mall มากข้ึนตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเพื่อคุมการระบาดของ COVID-19 เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2564 และ 2565
SF ยังคงมีแผนจะเปิดห้าง community mall ใหม่อีกสองแห่ง ได้แก่ i) Marketplace กรุงเทพกรีฑา (GLA 5,000 ตรม. กำหนดเปิดใน 3Q64) และ ii) ทองหล่อ 4 (อยู่ระหว่าง redevelopment โดยมี GLA 10,000 ตรม.) ซึ่งจะเป็นโครงการ mix-use (พื้นที่ค้าปลีก 5 ชั้น และอาคารสำนักงาน 13 ชั้น ตั้งเป้าจะเปิดใน 4Q65) เรามองว่าสองโครงการน้ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในอีกสองสามปีข้างหน้า หลังจากที่ผลกระทบจาก COVID-19 ลดลงแล้ว

CPN จะเข้าซื้อหุ้น SF จาก MAJOR

ก่อนหน้าน้ี Central Pattana (CPN.BK/CPN TB) *ได้อนุมัติแผนเข้าซื้อหุ้น 30.36% ของ SF จาก Major Cineplex Group (MAJOR.BK/MAJORTB) *ที่ราคา 12.00 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 7.77 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 สิงหาคม เรามองว่าประเด็นน้ีเป็นบวกกับ CPN ในแง่ของการขยายธุรกิจในระยะยาว นอกจากน้ีราคาที่เสนอซื้อยังเป็นระดับท่ีน่าสนใจสำหรับผู้ถือหุ้น SF ให้ขายหุ้นออกมาให้กับ CPN ในการทำ tender offer ภายใน 4Q64 หลังจากท่ี CPN ซื้อหุ้นจาก MAJOR เรียบร้อยแล้ว
Valuation & Action เราคิดว่า CPN เสนอราคาท่ีน่าสนใจมาก (12.00บาท) ในการที่จะรับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น SF จากการทำ tender offer ถึงแม้ว่าเราจะปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 เป็น 7.60 บาท (จากราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 5.80บาท) แต่ราคาเป้าหมายใหม่ของเรายังคงต่ำกว่าราคาที่ CPN เสนอซื้ออย่างมาก ดังนั้นเราจึงปรับลดคำแนะนำหุ้น SF เป็น “ขาย” (จาก“ซื้อ”)

Risks

สถานการณ์ COVID-19, การปิดศูนย์การค้า และการให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าพื้นที่ของบริษัท

- Advertisement -