บล.เอเชีย เวลท์:

บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)

คาดกำไรสุทธิ 3Q64 เติบโต YoY แต่อ่อนตัว QoQ

  • รายได้ธุรกิจยางธรรมชาติเติบโตทั้งปริมาณขายและราคาขาย
  • ปริมาณขายถุงมือยางเพิ่ม QoQ แต่ต่ำกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้ จากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
  • ราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางในรูปเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลง 30%QoQ
  • อัตรากำไร 3Q64 ถูกกดดันจากราคาขายถุงมือยางที่ปรับตัวลง
  • แนวโน้มธุรกิจยางธรรมชาติฟื้นตัว ขณะที่ธุรกิจถุงมือยางอ่อนตัวลง
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท

คาดกำไรสุทธิ 3Q64 เติบโต YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดกำไรสุทธิ 3Q64 อยู่ที่ 3,714 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 78%YoY แต่ลดลง 26%QoQ และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 30,022 ล้านบาท เติบโต 82%YoY และ 1%QoQ เป็นผลมาจากธุรกิจยางธรรมชาติเติบโต YoY เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในปี 2563 และฟื้นตัวต่อเนื่อง QoQ จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 3%QoQ และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น QoQ ด้านธุรกิจถุงมือยางเติบโต YoY แต่ลดลง QoQ คาดปริมาณขายในช่วง 3Q64 ที่ 7,300 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 3%YoY และ 28%QoQ โดยมีการกระจายการส่งออกไปยังท่าเรือต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขายยังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 8,100 ล้านช้ิน ถูกกดดันจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ขณะท่ีราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางในรูปเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลง 30%QoQ ทั้งนี้เราคาดอัตรากำไรขั้นต้น 3Q64 ท่ี 31.1% ลดลงจาก 3Q63 และ 2Q64 ที่ 34.1% และ 36.7% ตามลำดับ จากราคาขายถุงมือยางที่ปรับตัวลง ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อยอดขายคาดอยู่ที่ 6% เทียบกับ 3Q63 และ 2Q64 ที่ 6.1% และ 5.8% ตามลำดับ

แนวโน้มธุรกิจยางธรรมชาติฟื้นตัว ขณะที่ธุรกิจถุงมือยางอ่อนตัวจากราคาที่ปรับลง

ภาพรวม 4Q64 ธุรกิจยางธรรมชาติมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง QoQ คาดปริมาณขายยางธรรมชาติจะทำจุดสูงสุดในช่วง 4Q64 จากซัพพลายยางในอินโดนีเซียที่ลดลงเป็นปัจจัยหนุนต่อบริษัท รวมถึงราคาขายท่ีคาดว่าจะปรับเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจถุงมือยางมีปัจจัยกดดันจากราคาขายถุงมือยางที่มีแนวโน้มปรับลง QoQ ในช่วง 4Q64 แต่คาดว่าจะปรับลงในอัตราที่ลดลง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ หากปริมาณขายถุงมือยางในช่วง 3Q64 เป็นไปตามท่ีเราคาด ปริมาณขายถุงมือยางในช่วง 9M64 จะอยู่ที่ 19,767 ล้านชิ้น ทำให้เป้าปริมาณขายถุงมือยางที่บริษัทตั้งไว้ที่ 30,000 ล้านชิ้นในปี 2564 ค่อนข้างท้าทาย ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ของเรามี Downside risk ราว 15% จากปริมาณขายถุงมือยางที่คาดว่าจะทำได้ต่ำกว่าเป้า

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท

แนวโน้มธุรกิจยางธรรมชาติกลับมาสดใสและฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ด้านธุรกิจถุงมือยาง แม้ยังมีความเสี่ยงจากราคาขายที่คาดว่าจะปรับลงอีก แต่เราเชื่อว่าราคาขายถุงมือยางจะยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่าก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท อิงค่าเฉลี่ย PER ท่ี 6 เท่า

- Advertisement -