บล.กรุงศรีฯ:

OSOTSPA (OSP TB/ OSP.BK)

OSP – การแข่งขันในตลาด Energy drink จะลดลงในปีนี้ (TP Bt36.50, BUY from HOLD)
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หุ้น OSP
มูลค่าพื้นฐาน 36.50
คำแนะนำ BUY

เราคาดว่ากำไรในปี FY23F จะโต yoy เนื่องจาก 1) ธุรกิจ energy drink จะฟื้นตัวขึ้น และ 2) ประสิทธิภาพดีขึ้นหลังปิดโรงงานแก้ว เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ เพราะคาดว่ายอดขายในธุรกิจ energy drink จะฟื้นตัวขึ้น และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 36.50 บาท

กำไรใน 4Q22 อยู่ที่ 337 ล้านบาท (-60% yoy, +38% qoq)

ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด 17% เนื่องจาก i)รายได้อื่นอยู่ที่ 38 ล้านบาท ต่ำกว่าสมมติฐานของเราที่ 95 ล้านบาท และ ii) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครืออยู่ที่ 62 ล้านบาท ต่ำกว่าสมมติฐานของเราที่ 96 ล้านบาท

 

การที่กระทิงแดงปรับราคาขายจะทำให้การแข่งขันลดลง

แม้ว่าตลาด energy drink ในประเทศจะขยายตัว 9.1% yoy ในปี 2022 แต่ยอดขายในธุรกิจ energy drink ของ OSP กลับลดลง 8.9% yoy อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการแข่งขันในตลาด energy drink จะลดความรุนแรงลงในปีนี้ และบริษัทน่าจะชิงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้บางส่วนหลังจากที่กระทิงแดงประกาศขึ้นราคาขายปลีกจากขวดละ 10 บาท เป็น 12 บาท

 

คาดว่ากำไรในปี FY23F จะโต yoy

OSP ตั้งเป้าให้ยอดขายและกำไรสุทธิปี 2023 โตเกิน 10% yoy โดยจะมาจาก i) ส่วนแบ่งตลาด energy drink ที่เริ่มทรงตัวตั้งแต่ 4Q (47.3%) ซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอีก 2 ppt ภายในสิ้นปี 2023 ii) ธุรกิจ functional drink และของใช้ส่วนตัวมีแนวโน้มเติบโตดี iii) ประสิทธิภาพดีขึ้น และ margin เพิ่มขึ้น (25-50 bps) หลังจากปิดโรงงานแก้ว (iv) ต้นทุนวัตถุดิบทรงตัว (หรือลดลง)

 

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ และปรับราคาเป้าหมายเป็น 36.50 บาท (จาก 28.50 บาท)

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี FY23F และ FY24F ขึ้นอีก 4% และ 8% เป็น 3.39 พันล้านบาท และ 4.18 พันล้านบาท ตามลำดับ หลังจากที่ i) ปรับเพิ่มประมาณการยอดขาย ii) ปรับอัตรากำไรขั้นต้น และ iii) ปรับลดสมมติฐานสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายลง ทั้งนี้ ราคาเป้าหมายใหม่ของเราคำนวณด้วยวิธี DCF โดยใช้สมมติฐาน WACC ที่ 7.8% และ terminal growth rate ที่ 2%

- Advertisement -