บล.บัวหลวง:

GULF – ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

What’s new?
เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ GULF โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

Highlights:

  • Reserve margin ในประเทศไทยดูเหมือนอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก มีสัดส่วนกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น (พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ และลม ไม่มีเสถียรภาพในช่วง peak demand ซึ่งเกิดในช่วงเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.)
  • ในต่างประเทศเองยิ่งสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จะยิ่งมี reserve margin สูงขึ้น
  • ในอดีตที่ผ่านมาราคาไฟฟ้าไม่ได้แปรผันตาม reserve margin ที่เกิดขึ้น แต่แปรผันตามราคาก๊าซ
  • จากแนวโน้มราคา LNG ที่ลดลง กอปรกับกำลังผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ราคาไฟฟ้าอาจปรับลดลงได้ 1 บาทต่อหน่วย ภายในระยะเวลา 1 ปี
  • หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว ตลาดไฟฟ้าแบบ single-buyer ของประเทศไทย ถือว่ามีความผันผวนของราคาไฟฟ้าต่ำกว่าประเทศที่เป็นตลาดเสรีอย่างมาก
  • ประเทศไทยยังต้องการพลังงานหมุนเวียนอีกมาก เพื่อลดต้นทุนพลังงาน และลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
  • ถึงกระนั้น โรงไฟฟ้าก๊าซก็ยังถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานในประเทศไทย
  • สำหรับโครงการพลังงานน้ำในประเทศลาว มี 2 โครงการที่เซ็นสัญญา PPA แล้ว ได้แก่ โครงการปากลาย และ โครงการหลวงพระบาง โดยโครงการปากแบ่ง อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติจากรัฐบาลลาว
  • GULF ชนะการประมูลโครงการพลังงานทดแทนราว 2GW โดยจะ COD ระหว่างปี 2024-30

View From Fundamental:

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะไม่ส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของ GULF ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมเพิ่ม เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ต่อ GULF ด้วยราคาเป้าหมาย 68 บาท

- Advertisement -