บล.บัวหลวง: 

WHA – ประเด็นสำคัญ จากงาน Business Outlook 2024

What’s new?

เราเข้าร่วมงาน WHA Business Outlook 2024

Highlights:

  • แนวโน้มผลประกอบการ ทั้งกำไรและปันผลของ WHA น่าจะเป็น all-time-high ต่อเนื่อง ทั้งในปี 2023 และ 2024
  • ธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีเป้าเพิ่มลูกค้ารวม 2 แสน ตรม. ในปี 2024 และขายสินทรัพย์เข้ากอง REITS รวม มากกว่า 5 พันล้านบาท
  • เป้ายอดจองซื้อที่ดินอุตสาหกรรมในปี 2024 เริ่มต้นที่ 2,275 ไร่ (1,650 ไร่ในไทย และ 675 ไร่ในเวียดนาม)
  • WHAUP ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเติบโตจาก 858MW ในปี 2023 สู่ 1,000MW ในปี 2024 จากการขยายธุรกิจทั้ง ในนิคมฯ (ในเดือน ม.ค. ี่ผ่านม ามีกาเซ็นสัญญาไปแล้วราว 58MW) และ นอกนิคมฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนา พลังงานหมุนเวียน

View From Fundamental:

ยอดขายที่ดินที่มีแนวโน้มลดลงในปี 2024 อาจส่งผลให้ราคาหุ้น WHA ไม่ปรับตัวโดดเด่นมากนัก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกำไรและปันผลที่น่าจะปรับตัวดีขึ้น กอปรกับโอกาสในการปรับเป้ายอดขายที่ดินขึ้น (เนื่องจากมีลูกค้าสนใจซื้อที่ดินขนาด 600-1000 ไร่หลายราย) ส่งผลให้เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” ต่อ WHA ด้วยราคาเป้าหมาย 6 บาท เราชอบ WHAUP (“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 5.50 บาท) มากกว่า จากแนวโน้มกำไรหลักและปันผลที่แข็งแกร่ง

- Advertisement -