PRAPAT ประชุมผู้ถือหุ้นปี 67 ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด แขวนป้ายขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค.2567

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานบริษัท นายวีระพงค์ ลือสกุล ( คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานบริษัท นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 0.02 บาท หรือคิดเป็น 25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (25:1) และ (2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

- Advertisement -