บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 

SUPREME DISTRIBUTION (SPREME TB)

ผู้ประกอบธุรกิจ SI ที่พร้อมเติบโตไปกับมูลค่างานภาครัฐ

  • SPREME ประกอบธุรกิจ System Integrator ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน้นงานโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษา
  • คาดกำไรสุทธิปี 2023-25 เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 36.4% CAGR
  • ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 2024 ที่ 4.50 บาท อิง PER ที่ 15.0 เท่า

ผู้ประกอบธุรกิจ System Integrator เน้นงานโครงการภาครัฐ

SPREME ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้งและจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายครบวงจร สามารถแบ่ง ธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้ 1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย (System Integrator) มีสัดส่วนรายได้ 74-87% 2) ธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีสัดส่วนรายได้ 6-8% และ 3) ธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีสัดส่วนรายได้ 4-10%

ประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้วยความถนัดงานประมูลภาครัฐ ด้านการศึกษา

SPREME มุ่งเน้นกลุ่มูกค้าเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะภาคการศึกษา หากดูจากข้อมูลงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 3 แสนลบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โอกาสของการเติบโตในอุตสาหกรรมยังมีอีกมาก พร้อมด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการชนะประมูลกว่า 60-70% นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทเอกชนที่เข้าประมูลงานภาครัฐมาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานต่อ โดยสัดส่วนรายได้ภาครัฐและเอกชนราว 27% และ 73% ตามลำดับ

คาดกำไรสุทธิปี 2023-25 เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 36.4% CAGR

คาดกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 155 ลบ. (+57% y-y) จากที่บริษัทฯ ได้งานโครงการใหญ่อย่างโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน มูลค่างานกว่า 500 ลบ. ขณะที่ปี 2024-25 เราคาดเติบโต ต่อเนื่องเป็น 223 ลบ. (+44% y-y) และ 252 ลบ. (+13% y-y) ตามลำดับ จากแนวโน้มยอดขายของปี 2024-25 เติบโตต่อเนื่องเป็น 1.6 พันลบ. (+27.5% y-y) และ 1.8 พันลบ. (+15% y~y) โดยในปี 2024 คาดว่าโครงการที่เข้าร่วมประมูลมีมูลค่าราว 1.0-1.2 พันลบ

ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 4.50 บาท อิง PER ที่ 15.0 เท่า

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 4.50 บาท อิง PER ที่ 15.0 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 2024 PER ของบริษัทในต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และเปรียบเทียบกับบริษัทในประเทศที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ย PER ในช่วง 2016-2023 ที่ 13.9-14.1 เท่า บนประมาณการ EPS ปี 2024 ที่ 0.30 บาท ได้มูลค่าเหมาะสมที่ 4.50 บาท

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

https://www.fnsyrus.com/uploads/research/20240430SUPREMEDISTRIBUTION(SPREMETB)-ผู้ประกอบธุรกิจSIที่พร้อมเติบโตไปกับมูลค่างานภาครัฐ;TPTHB4.50-IPOreport.pdf

- Advertisement -