บล.ไอร่า: 

TRUE

8.30 บาทเป็นแนวต้าน Double Top ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อในรูปแบบดังกล่าวที่จะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 9.00 บาท เป็นอย่างน้อย และจะเป็นการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 7.80 7.60 แนวต้าน 8.30 9.00 Stop Loss 7.40 บาท

STEC

9.70 บาทเป็นแนวรับสำคัญของรูปแบบ Triple Bottom แต่มีแนวโน้มว่าจะรับไม่อยู่ เพราะเมื่อวานได้มีแรงขายหนักมากจนเป็นแท่งแดงใหญ่ด้วย Volume มหาศาล ทำให้พร้อมจะมีสัญญาณขายหากหลุด 9.70 บาทจะมี Target ในการลงที่ 8.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ขายหากหลุด 9.70 บาท

แนวรับ 9.70 8.90 แนวต้าน 10.30 10.50

BEM

8.30 บาทเป็นแนวต้าน Double Top ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อในรูปแบบดังกล่าวที่จะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 9.00 บาท เป็นอย่างน้อย และจะเป็นการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 8.20 8.10 แนวต้าน 8.70 8.90 Stop Loss 7.90 บาท

BGRIM

ระดับราคาได้มี Reversal Pattern เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ขึ้นจาก Strong Support ในแนวโน้ม Sideway ที่มี Channel ระหว่าง 25.00-30.00 บาท โดยคาดว่ากำลัง Rebound ในแนวโน้มดังกล่าว

กลยุทธ์ ซื้อเล่นๆ

แนวรับ 25.50 25.00 แนวต้าน 28.50 30.00 Stop Loss 24.50 บาท

SET

1373 จุด ได้แสดงความมีนัยสำคัญ เพราะทดสอบมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่สามารถ Break ขึ้นไปได้ และหากไม่รีบผ่านขึ้นไปได้จะทำให้โอกาสปรับฐานจะสูงขึ้น และหากผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ระลอกใหม่

กลยุทธ์ 1373 จุดเป็นจุดตัดสินจะซื้อหรือจะขาย

แนวรับ 1365 1355 แนวต้าน 1382 1395

 

- Advertisement -