บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ทรงตัว YoY แต่ลดลง QoQ

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง QoQ จากราคาหมูที่ปรับตัวลง
  • ราคาเน้ือสัตว์ปรับตัวลง กดดันอัตรากำไร
  • คาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 ที่ 18.5% ลดลง QoQ
  • ส่วนแบ่งกำไรลดลง QoQ จากราคาหมูในจีนท่ีลดลงอย่างมีนัยยะ
  • กำลังซื้อที่ชะลอตัวเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจ
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ทรงตัว YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดว่ากำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 6,073 ล้านบาท ทรงตัว YoY แต่ลดลง 13%QoQ โดยกำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวลงในหลายประเทศ ทำให้อัตรากำไรลดลง นอกจากนี้ราคาเนื้อสัตว์ท่ีปรับตัวลง ส่งผลให้คาดว่าจะรับรู้ขาดทุนจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (fair value of biological assets) กดดันกำไรสุทธิใน 2Q64 รวมถึงคาดว่ารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CTI ลดลง QoQ จาก ราคาหมูจีนที่ปรับตัวลดลงราว 40% ทั้ง YoY และ QoQ จากซัพพลายในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งกำไร CPALL ที่ยังอ่อนแอ ทั้งนี้คาดรายได้รวมอยู่ที่ 125,313 ล้านบาท ลดลง 13%YoY แต่เพิ่มขึ้น 5%QoQ รายได้ลดลง YoY เป็นผลมาจากการเปลี่ยนการรับรู้รายได้จาก CTI มาเป็นส่วนแบ่งกำไร ด้านภาพรวมการส่งออกยังเติบโตในระดับ single digit

คาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ท่ี 18.5%

เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ที่ 18.5% ดีกว่า 2Q63 ที่ 18.1% แต่ลดลงจาก 1Q64 ที่ 19.9% เป็นผลมาจากราคาหมูไทยเพิ่มข้ึน 10%YoY แต่ลดลง 4%QoQ จาก โรคระบาดหมูในไทยในช่วงที่ผ่านมา ราคาไก่ไทยเพิ่มขึ้น 5%YoY และ 2%QoQ แต่ ดีมานด์ยังอ่อนแอ จากผลกระทบของ COVID-19 ด้านราคาหมูเวียดนามลดลง 7%YoY และ 10%QoQ หลังจากเริ่มมีซัพพลายในประเทศเพิ่มขึ้น

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท

แม้ว่าราคาหมูในช่วง 2Q64 จะปรับตัวลงในหลายภูมิภาค แต่เชื่อว่าในช่วงท่ีเหลือของปีราคาหมูในไทยและเวียดนามยังยืนอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนเกิดโรค ASF ได้ ด้านฟิลิปปินส์ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง จากราคาหมูที่ปรับตัวสูง เนื่องจากมีโรค ASF ระบาด ขณะที่มีการ Synergy กับโลตัสมากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนอาหารสดเป็น หลัก ส่งผลให้มีปริมาณขายและช่องทางการขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้อง ติดตามคือกำลังซื้อในหลายประเทศที่คาดว่าจะอ่อนตัว แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคา เป้าหมาย 43.00 บาท อิง PE 14 เท่า

BUY 

12M TP: Bt43.00

Closing price: Bt26.25

Upside/downside: +63.8%

 

- Advertisement -