สยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด และ วรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ TKC เข้าซื้อขายเป็นวันแรก ในตลาดหลักmรัพย์แห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ กระตุ้นบรรยากาศ IPO ตัวแรกของปีคึกคัก โดยราคาหุ้น TKC  เปิดตลาดอยู่ที่ 27 บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ 50% จากราคาจองซื้อ (IPO) อยู่ที่ 18 บาทต่อหุ้น และปิดตลาดที่ 30.00 บาท ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.00 บาท คิดเป็น 66.67% ซึ่งเป็นราคาสูงสุด

*************

- Advertisement -