AGE สนับสนุนงบประมานสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอนครหลวง สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่น โดยมี นายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา ผู้นำท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอนครหลวง ร่วมส่งมอบฯ ณ วัดพร้าวโสภณาราม ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- Advertisement -