บล.เอเชียเวลท์:

บมจ.ศุภาลัย (SPALI) คาดกำไร 2Q64 โตเด่นจากการโอนที่เพิ่มข้ึน

  • คาดกำไร 2Q64 ที่ 1,548 ล้านบาท โตเด่นทั้ง YoY และ QoQ จากการโอนโครงการที่เพิ่มขึ้น
  • ยอด Presales 2Q64 ชะลอตัว QoQ ผลกระทบจาก COVID-19
  • แต่ภาพทั้งปี 64 ยอด Presales ยังตามเป้า จาก Pent Up Demand และการเปิดโครงการใหม่
  • คาดแนวโน้ม 2H64 ผลประกอบการโตต่อเนื่อง จาก Backlog ที่จะรับรู้กว่า 14,202 ล้านบาท ช่วย Secured เป้ารายได้แล้ว 91%
  • การปิดแคมป์ก่อสร้างกระทบการโอนและการเปิดโครงการอย่างจำกัด
  • แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 24.00 บาท

คาดกำไร 2Q64 โต YoY และ QoQ

เราคาดกำไรสุทธิของบริษัทใน 2Q64 ท่ี 1,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269%YoY และ109%QoQ มาจาก (1) รายได้ที่ปรับตัวสูงข้ึน 137%YoY เป็น 6,999 ล้านบาท โดยหลักเป็นการโอนที่ปรับตัวสูงขึ้น หนุนจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมที่แล้วเสร็จใหม่ ประกอบกับการโอนโครงการที่มีการขายในช่วง 1Q64 (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเป็น 39.5% เทียบกับ 35.5% ใน 2Q63 หลังคอนโดมิเนียมท่ีแล้วเสร็จใหม่ท้ัง 2 โครงการ (Supalai Premier เจริญนคร และ Supalai Riva Grande) มีอัตรากำไรขั้นต้นท่ีสูงกว่า 40% และ (3) SG&A/Sales ที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 12.2% เทียบกับ 17.4% ใน 2Q63 เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้นทำให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด ท้ังนี้ส่งผลให้กำไร 1H64 อยู่ที่ 2,289 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของประมาณการทั้งปี 64 ซึ่ง ณ ช่วงที่เหลือของปี 64 บริษัทยังมี Backlog รอโอนกว่า 14,202 ล้านบาท

ยอด Presales 2Q64 ชะลอตัวลง QoQ แต่ยังอยู่ในระดับท่ีดี

บริษัทมียอด Presales 2Q64 ที่ 5,776 ล้านบาท ลดลง 20%QoQ แต่นับว่ายังอยู่ในระดับท่ีดี โดยยอด Presales ที่ลดลงเป็นการลดลงท้ังโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม โดยส่วนหน่ึงเกิดจากผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงเดือน เม.ย. 64 ท่ีทำให้จานวนผู้เยี่ยมชมโครงการลดลง ประกอบกับไม่มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ทั้งนี้แม้ว่า ภาพรวมของยอด Presales ใน 2Q64 จะชะลอตัวลง แต่ยอด Presales ใน 1H64 ปรับตัวสูงขึ้น 8%YoY เป็น 13,005 ล้านบาท และคิดเป็น 48% ของเป้าหมายปี 64 โดยเราเชื่อว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่ยอด Presales ท้ังปี 64 จะยังเป็นไปตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ท่ี 27,000 ล้านบาท ซึ่งจะหนุนจากโครงการที่จะเปิดใหม่ในช่วง 2H64 จำนวน 22 โครงการ มูลค่ารวม 24,800 ล้านบาท โดยในจานวนดังกล่าวมี 4 โครงการที่เป็นคอนโดมิเนียม

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2Q64 ท่ีเติบโตอย่างโดดเด่น และคาดว่าจะเห็นพัฒนาการของกำไรต่อเนื่องใน 2H64 ซึ่งหนุนจากการโอน Backlog ที่มีอยู่กว่า 14,202 ล้าน บาท ช่วยให้ Secured เป้ารายได้ที่เราประมาณการไว้แล้ว 91% ขณะท่ีประเด็นการระบาด ของ COVID-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อยอด Presales ในระยะสั้นแต่คาด ว่าจะถูกชดเชยจาก Pent Up Demand หลังสถานการณ์คลี่คลาย ส่วนการปิดแคมป์ก่อสร้าง 1 เดือนคาดกระทบจำกัด ซึ่งจะส่งผลให้การโอนและการเปิดโครงการชะลอตัวไปราว 1 เดือน แต่หากมีการปิดมากกว่า 2 เดือน อาจทำให้บริษัททบทวนแผนการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเป็น Downside Risk ต่อประมาณการ ทั้งนี้เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 24.00 บาท และคาดเงินปันผลท่ี 1.09 บาทต่อหุ้น

12M TP: Bt24.00

Closing price: Bt21.30

Upside/downside: +12.7%

- Advertisement -